Strona głównaUncategorizedPodatek od wzbogacenia. Kto i kiedy płaci podatek od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia. Kto i kiedy płaci podatek od wzbogacenia?

Jeśli nasz majątek powiększa się, zastanawiamy się, jak wysoki będzie podatek z tytułu wzbogacenia. Bardzo wiele osób poszukuje informacji na ten temat. Jaka jest rzeczywistość? Okazuje się, że w Polsce nie istnieje coś takiego jak podatek od wzbogacenia. Nie oznacza to jednak, że nie ma obowiązku płacenia podatku wynikającego ze zwiększenia naszego majątku. 

Podatek od wzbogacenia – co to takiego?
Podatek od wzbogacenia nie istnieje w polskim ustawodawstwie. Jest to potoczna nazwa podatku od spadków i darowizn. Jego płacenie jest obowiązkiem osób, które otrzymały darowiznę lub spadek. W istocie stosuje się go jednak nieco częściej. Jest to podatek bezpośredni związany z przyrostem majątku danej osoby. Ciekawostką jest fakt, że mimo iż za jego pobieranie odpowiada urząd skarbowy, to jest on dochodem samorządu.

Kiedy trzeba płacić podatek od spadków i darowizn?
W ustawie o podatku od spadków i darowizn są wymienione i scharakteryzowane w sposób dokładny okoliczności, w których stosuje się ten podatek. Zgodnie z prawem należy go uiszczać w następujących przypadkach:

– darowizna,
– dziedziczenie,
– zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe – testament,
– zasiedzenie,
– nieodpłatne zniesienie współwłasności,
– zachowek – jeśli uprawniony nie otrzymał go w postaci darowizny bądź w postaci zapisu czy w drodze dziedziczenia,
– nieodpłatna renta, użytkowanie, służebność.

Podatek od spadków i darowizn obowiązuje również wtedy, gdy nabywamy prawa do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem w przypadku śmierci. Dotyczy to także nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji członka otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego w przypadku jego śmierci.

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
Fakt obecności na powyższej liście wielu okoliczności, w których wymagane jest odprowadzanie podatku z tytułu wzbogacenia się nie oznacza, że obywatel zawsze jest zobowiązany do jego zapłacenia. Ustawodawca przewidział różne zwolnienia i wyłączenia. Chodzi tutaj m.in. o sytuację, gdy osoba nabywająca rzeczy lub prawa oraz osoba przekazująca nie posiadają obywatelstwa polskiego lub gdy nabycie w ramach dziedziczenia dotyczy środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne